NAŠE SLUŽBY

LÁVKY PRO PĚŠÍ

CHODNÍK – OBEC BYSTŘIČKA - LÁVKA PŘES RŮŽĎKU

Investor: Obec Bystřička, okres Vsetín
Objednatel: Obec Bystřička, okres Vsetín
Dodavatel stavby: Montáž – Servis, Martin SLUŠŇÁK, Slovensko

9_19_29_3

9_49_5

Nosná konstrukce lávky je tvořena 2 svařovanými nesymetrickými ocelovými nosníky I 600 délky 30,26 m, jež jsou částečně spřaženy s železobetonovou mostovkou tl. 150-175 mm. Mostovka je součástí nosné konstrukce a zároveň tvoří povrch pro chůzi. Osová vzdálenost nosníků je 1,30 m. Nosníky jsou spojité o dvou polích rozpětí 20,00 a 10,00 m.

Na opěrách jsou nosníky uloženy přímo přes ocelová desková ložiska. Na opěře I je všesměrně pevné se 3 zarážkami. Na opěře III je podélně volné ložisko s bočními zarážkami, které umožní dilataci v podélném směru +/- 15 mm. Podpěra II je navržena jako jedna kyvná stojka.

Tíha obou hlavních nosníků je přenesena přes svařovaný příčník výšky 600 mm, který je v polovině délky podepřen ocelovou trubkou ø 108/8 mm.

Délka přemostění: 29,0 m
Délka přemostění: 29,0 m
Délka lávky: 32,0 m
Volná šířka lávky: 2,0 m
Šířka lávky: 2,5 m
Výška lávky nad terénem: 4,5 m
Teoretické rozpětí: 20,0 + 10,0 m
Stavební výška: 0,771 m
Šikmost lávky: 100 gradů
Plocha lávky: 80 m2
Zatížitelnost lávky: 4 kN/m2
Úhel křížení s vodotečí: 63,5 gradů