NAŠE SLUŽBY

MOST EV. Č. 44517-2 PŘES ŘEKU MORAVICI V OBCI MALÁ MORÁVKA

Pozemní komunikace: III/44517
Bod křížení s vodotečí: JTSK; y= 538482.691,x= 1074933.619
Staničení na silnici: km 0,401
Úhel křížení: 43,6 gradů
Volná výška pod mostem: 1,67 m

Charakteristika mostu: železobetonový monolitický rám s náběhy

Délka přemostění: 8,89 m
Délka mostu: 29,3 m
Rozpětí jednotlivých polí: 8,89 m
Šikmost mostu: pravá – 43,6 gradů
Volná šířka mostu: min. 8,00 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: min. 6,00 m
Šířka mostu: min. 8,50 m
Výška mostu nad terénem: 2,5 m
Stavební výška: 0,55 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 102 m²

Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t 
Důležitá upozornění: most se nachází v CHKO Jeseníky