NAŠE SLUŽBY

MOST EV. Č. 4864-1 PŘES POTOK TICHÁVKA V OBCI TICHÁ

Pozemní komunikace III/4864
Bod křížení s vodotečí JTSK; y=479357.082,x=1129773.521
Staničení na silnici km 0,847
Staničení na vodoteči km 2,8
Úhel křížení 78,2 gradů
Volná výška pod mostem 1,9 m

Charakteristika mostu: ocelový parapetní nosník se spřaženou příčníkovou mostovkou

Délka přemostění : 11,66 m
Délka mostu: 16,42 m
Délka nosné konstrukce: 13,64 m
Rozpětí jednotlivých polí: 11,66 m
Šikmost mostu: pravá – 78,2 gradů
Volná šířka mostu: 8,50 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,50 m
Šířka mostu: 9,00 m
Výška mostu nad terénem: 3,1 m
Stavební výška: 1,1 m

Plocha nosné konstrukce mostu: 104 m²

Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t