SILNIČNÍ MOSTY

SILNICE III/4749 – MOST EV. Č. 4749-5

PŘES KŘIVÝ POTOK V OBCI STONAVA

Investor: Moravskoslezský kraj
Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Dodavatel stavby: HORSTAV Olomouc spol. s r.o.

Celkový pohled do mostního otvoruCelkový pohled na mostDetail nosné OK mostu    

Typ mostu: ocelová uzavřená trubní konstrukce (TUBOSIDER), most přesypaný
Délka přemostění: 5,34 m
Šikmost mostu: 85,8 g – levá
Šířka mostu: 26,0 m
Šířka chodníků: chodníky nejsou
Volná šířka mostu: 7,5 m
Stavební výška: 2,76 m

  

   

MOST PŘES POTOK BALÁŠ, EV. Č. MOSTU 49-001

Investor: ŘSD ČR Praha
Objednatel: S-Projekt plus a.s.
Dodavatel stavby: BERGER BOHEMIA, a.s.

Detail římsyNK mostuMostní římsa se zábradlím

Celkový pohled na mostKomunikace na mostě   

Typ mostu: monolitický prefabrikovaný ŽB uzavřený rám (IZM), most přesypaný
Pozemní komunikace: MO 16,50; I/49
Staničení křížení s potokem Baláš: km 0,45677  
Staničení na I/49: km 4,50802
Šikmost mostu: levá
Úhel křížení: 79,7 gradů
Délka přemostění: 4,27 m
Kolmá světlost: 4,05 m
Délka mostu: 6,40 m
Šířka vozovky mezi obrubami:  11,50 + 11,55 m
Volná šířka mostu: 33,91 m
Výška mostu: 3,64 m
Stavební výška: 1,12 m

   

 

MOST EV. Č. 449-032 V OBCI LITOVEL

Investor: Olomoucký kraj
Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Dodavatel stavby: SKANSKA a.s.
Výroba a montáž OK: Kepák spol. s r.o.

 Boční pohled na mostDetail mostního zábradlíHlavní nosná konstrukce mostu –   Langerův trám  Nosná konstrukce mostovky – ocelový příčník      spřažený se ŽB deskou

Typ mostu: ocelový Langerův trám se spřaženou příčníkovou mostovkou
Délka přemostění: 30,85 m
Kolmá světlost: 30,85 m
Délka mostu: 38,09 m
Šikmost mostu: 100,0 g – kolmý
Šířka mostu: 11,5 m
Šířka vozovky mezi obrubami: 7,0 m
Šířka chodníků: oboustranný 1,5m
Volná šířka mostu: 10,0 m
Stavební výška: 0,732 m
Most navržen pro zatížení: třída A dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t

 

III/40819 ZNOJMO HRADIŠTĚ MOST EV. Č. 40819-1

Investor: Jihomoravský kraj
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.
Dodavatel stavby: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 Tabulka s rokem a firmou výstavbyBoční pohled na mostBoční pohled na most

Pozemní komunikace: III/40819
Bod křížení s vodotečí: JTSK; y=644449,95 m; x=1192343,25 m
Staničení na silnici: km 1,001
Staničení na vodoteči: km 1,0
Úhel křížení: 100 gradů
Volná výška pod mostem: 4,86 m
Charakteristika mostu:
železobetonový monolitický obloukový rám s kamenným obkladem
Délka přemostění: 6,00 m
Délka mostu: 14,06 m
Délka nosné konstrukce: 7,00 m
Rozpětí jednotlivých polí: 6,75 m
Šikmost mostu: 100,0 gradů
Volná šířka mostu: 9,90 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 9,90 m
Šířka mostu: 11,40 m
Výška mostu nad terénem: 6,73 m
Stavební výška: 1,64 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 77 m²
Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t

MOST EV. Č. 4749-1 PŘES MÍSTNÍ POTOK V OBCI STANISLAVICE

Investor: Moravskoslezský kraj
Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Dodavatel stavby: STRABAG a.s.

Celkový pohled na most	Detail NK mostuBoční pohled na most

Pozemní komunikace: III/4749
Bod křížení s vodotečí: JTSK; y=-452674.773 m; x=-1111170.532 m
Staničení na silnici: km 0,847
Staničení na vodoteči: km 1,6
Úhel křížení: 87,6 gradů
Volná výška pod mostem: 2,0 m
Charakteristika mostu: ocelová uzavřená trubní konstrukce (TUBOSIDER ) tlamového profilu, most přesypaný
Délka přemostění: 2,808 m
Délka mostu: 8,08 m
Délka nosné konstrukce: 12,2 m
Rozpětí jednotlivých polí: 2,808 m
Šikmost mostu: levá – 87,6 gradů
Volná šířka mostu: 7,50 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: -
Šířka mostu: 11,9 m (kolmá)
Výška mostu nad terénem: 3,5 m
Stavební výška: 1,78 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 35 m²
Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t

MOST EV. Č. 44517-2 PŘES ŘEKU MORAVICI V OBCI MALÁ MORÁVKA

Investor: Moravskoslezský kraj

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.

Dodavatel stavby: STRABAG a.s.

 6_16_27_1

Pozemní komunikace: III/44517
Bod křížení s vodotečí: JTSK; y= 538482.691,x= 1074933.619
Staničení na silnici: km 0,401
Úhel křížení: 43,6 gradů
Volná výška pod mostem: 1,67 m
Charakteristika mostu: železobetonový monolitický rám s náběhy
Délka přemostění: 8,89 m
Délka mostu: 29,3 m
Rozpětí jednotlivých polí: 8,89 m
Šikmost mostu: pravá – 43,6 gradů
Volná šířka mostu: min. 8,00 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: min. 6,00 m
Šířka mostu: min. 8,50 m
Výška mostu nad terénem: 2,5 m
Stavební výška: 0,55 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 102 m²
Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t
Důležitá upozornění: most se nachází v CHKO Jeseníky  

 

 

MOST EV. Č. 48410-2 PŘES LHOTECKÝ POTOK V OBCI LHOTKA

Investor: Moravskoslezský kraj
Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Dodavatel stavby: STRABAG a.s.

 7_17_2

Pozemní komunikace: III/48410
Bod křížení s vodotečí: JTSK; y=471961,865 m; x=1128002,810 m
Staničení na silnici: liniové = km 3,122; uzlové = km  3,122
Staničení na vodoteči: km 1,4
Úhel křížení: 47,4 gradů
Volná výška pod mostem: 1,42 m
Charakteristika mostu: monolitická železobetonová rámová konstrukce
Délka přemostění: 4,87 m
Délka mostu: 10,45 m
Délka nosné konstrukce: 6,34 m
Kolmá světlost: 3,30 m
Rozpětí jednotlivých polí: 3,80 m
Šikmost mostu: pravá - 47,4 gradů
Volná šířka mostu: 10,05 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 7,30 m
Šířka mostu: 10,55 m
Výška mostu nad terénem: 1,94 m
Stavební výška: 0,40 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 65,0 m²
Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t

 

MOST EV. Č. 4864-1 PŘES POTOK TICHÁVKA V OBCI TICHÁ

Investor:  Moravskoslezský kraj
Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.
Dodavatel stavby: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 8_38_4

Pozemní komunikace: III/4864
Bod křížení s vodotečí: JTSK; y=479357.082,x=1129773.521
Staničení na silnici: km 0,847
Staničení na vodoteči: km 2,8
Úhel křížení: 78,2 gradů
Volná výška pod mostem: 1,9 m
Charakteristika mostu:  ocelový parapetní nosník se spřaženou příčníkovou mostovkou
Délka přemostění: 11,66 m
Délka mostu: 16,42 m
Délka nosné konstrukce: 13,64 m
Rozpětí jednotlivých polí: 11,66 m
Šikmost mostu: pravá – 78,2 gradů
Volná šířka mostu: 8,50 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,50 m
Šířka mostu: 9,00 m
Výška mostu nad terénem: 3,1 m
Stavební výška: 1,1 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 104 m²
Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t