ŽELEZNIČNÍ MOSTY

MOST PŘES POTOK BALÁŠ, ŽELEZNIČNÍ MOSTMOST PŘES POTOK BALÁŠ, ŽELEZNIČNÍ MOST

Investor: ŘSD ČR Praha
Objednatel: S-Projekt plus a.s.
Dodavatel stavby: BERGER BOHEMIA, a.s.

10_110_210_310_4

Charakteristika mostu: železniční most s průběžným kolejovým ložem
Trať ČD: Otrokovice – Vizovice
Staničení na potoku Baláš: km 0,4698
Staničení na trati ČD: km 5,1406
Přemostěná překážka: tok Baláš
Statická funkce nosné konstrukce: uzavřený rám
Umístění v trase: most v přechodnici z oblouku trati R = 400 m
Technologie mostu: monolitický prefabrikovaný ŽB uzavřený rám (IZM), most přesypaný
Kolmá světlost: 4,05 m
Délka přemostění: 4,19 m
Délka mostu: 6,45 m
Úhel křížení: 83,3 gradů
Šikmost mostu: kolmý
Šířka mostu: 13,31 m
Volná šířka mostu (mezi římsami): 8,85 m
Šířka mezi zábradlím: 9,72 m
Volná výška na mostě: bez omezení
Výška mostu: 3,78 m
Konstrukční výška (po lože): 0,33 m
Stavební výška (po niveletu koleje): 0,99 m
Mostní průjezdní průřez: MPP 3,0 R
Plocha nosné konstrukce mostu: 53,40 m2
Zatížení mostu: vlak ČD Z dle ČSN 73 6203